Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde
Skip Navigation Links
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde

Uit Cronycke:

mededeling van alle evenementen, georganiseerd door de Oudheidkundige Kring (soms ook door aanverwante verenigingen), namelijk: studiereizen, tentoonstellingen, voordrachten, nieuwe publicaties, enz.  Tweemaandelijks wisselend.

Uit 'Cronycke', jaargang 2018 ... en enkele blijvertjes !

Nieuwe artikels in Cronycke van september-oktober 2018
Inhoudstafel
- Voordracht: Leven en werk van Erasmis II Quellinus (1607-1678).
- Ons milieu in de kijker (september 2018).
- Schilderen, van Chauvet tot heden.
- Van leeglopers tot landlopers.
- De devotie tot Sint-Antonius Abr te Dendermonde;

Zie 'Publicaties - Artikels uit Cronycke' onder de respectieve titels.
Geplaatst op 14-9-2018 15:09:58
Nieuwe artikels in Cronycke van juli-augustus 2018
Inhoudstafel
- O.-L.-Vrouw van La Salette en Dendermonde;
- Dendermonde in volkshumor en bijnamen.
- De Dendermondse Codex van Hildegard van Bingen in de Leuvense Maurits Sabbebibliotheek tentoongesteld.
- Jacob van Deventer te boek.
- Schoonaarde en de ommegangskapellen van O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën.
- Werk van glazenier Eugeen Yoors in de Grembergse Sint-Margaretakerk.
- Lebbeke, Antverpia en Sint-Mariaburg;
- Kabouters, van duiveltjes tot kindervrienden.

Zie 'Publicaties - Artikels uit Cronycke' onder de respectieve titels.
Geplaatst op 14-9-2018 15:02:31
De Dendermondse Codex van Hildegard von Bingen in de Leuvense Maurits Sabbebibliotheek tentoongesteld
Tentoonstelling "Hildegard van Bingen in de Lage Landen - De Dendermondse Codex"
Plaats: Maurits Sabbebibliotheek, Charles Debériotstraat 26, 3000 Leuven
Toegankelijk van 30 mei tot 22 augustus 2018
9.00 - 18.00 uur (weekdagen) en 9.00 - 12.00 uur (zaterdag)
Inkom gratis

Voor meer details, zie: 'Publicaties - Artikels uit Cronycke' onder bovenstaande titel.
Geplaatst op 7-6-2018 11:06:35
De memoirs van Nonkel Gust of Verhalen en folklore uit het rijke Dendermondse volksleven, opgetekend door August Mestag
Nieuw boek belicht Dendermondse geschiedenis op basis van persoonlijke verhalen
Dit boek, gebaseerd op de geschriften van Gustje Mestag en uitgewerkt door Jean-Pierre De Donder, is verkrijgbaar in de Stabdaard Boekhandel, Oude Vest, à 12,95 euro.

Voor meer details, zie 'Artikels uit Crnycke', onder de titel 'De memoires van Nonkel Gust'.
Geplaatst op 19-5-2018 21:56:07
Nieuwe artikels in Cronycke van mei-juni 2018
Inhoudstafel
- Overlijden van deken Paul De Baere.
- Museumnieuws (8):
- Museum Rotterdam
- Teseum Tongeren
- La Boverie, Luik
- Histaruz, Leuven
- In memoriam Emiel Verstrepen.
- Winkels en warenhuizen in het Interbellum.
- De 'Vier Heemskinderen' in het canon van onze oude volksboeken.
- Sneller van Gent naar Dendermonde (1780-1837).
- Een plezant orkestje uit Sint-Gillis: 'Moedig en Vrij' (1921-1953).
- Kunstopslag in het Gentse 'Pand' (1914-1919).
- Zoetwatervis in Schelde en Dender te Dendermonde vóór WO I.
- Een blik op de bloementeelt in Oost-Vlaanderen vóór 1950.

Zie 'Publicaties - Artikels uit Cronycke' onder de respectieve titels.
Geplaatst op 12-5-2018 19:48:01
Nieuwe artikels in Cronycke van maart-april 2018
Inhoudstafel
- Ons Milieu in de kijker.
Sint-Alexiusbegijnhof.
Historische brievenbussen.
Investeringen in de Baasroodse Scheepswerven.
Commercieel misbruik van een kunstwerk.
Kalvariekruis gerestaureerd.
- Aanbod van 'Dendermondse' kunst.
- Cacao en chokolade, bitter en zoet.
- Oudheidkundige Kring van het Land van Dndermonde vzw - Jaarverslag 2017.

Zie 'Publicaties - Artikels uit Cronycke' onder de respectieve titels.
Geplaatst op 19-4-2018 21:04:51
Nieuwe artikels in Cronycke van januari-februari 2018
Inhoudstafel
- René Burssens (Dendermonde 1943-2017), van houtbewerker tot heemkundige;
- Nieuws uit de erfgoedsector (16).
- Museumnieuws (9).
- Dendermondse auteurs in de 'Almanak van Uilenspiegel' (1935).
- Verkiezingspropaganda als spiegel van de tijdsgeest.
- Dendermonde in een 'Geïllustreerd Oorlogsalbum' (1914).
- De registratie van ons gas- en elektriciteitsverbruik.
- Ledenlijst 2017.

Zie 'Publicaties - Artikels uit Cronycke' onder de respectieve titels.
Geplaatst op 19-4-2018 20:57:48
Nieuwe artikels in Cronycke van november-december 2017
Inhoudstafel
- Vers van de pers (2)
1. Aalsters zilver
2. Minderbroeder Livien van Hamme
3. Vijftig jaar Honky Tonk Jazz Club
4. Textiel, Groots verleden, Beloftevolle toekomst
- Het Zwarte Kruis = Het Vlaamse Kruis
- Een bezoek aan de versterkte steden Grevelingen en Sint-Winoksbergen
- Schapen in historisch perspectief
- De Congregatie van de HH. Engelen in het H.-Maagdcollege te Dendermonde (1886-1995)
- Mechelse pleiten van de schipmakers 'van Baesrode'
- Nog meer 'van Baesrode'
- De terechtstelling met de plank

Zie 'Publicaties - Artikels uit Cronycke' onder de respectieve titels.
Geplaatst op 13-12-2017 19:39:01
Een stuk Dendermondse geschiedenis in een nieuw boek
door Jean-Pierre De Donder
Van 't Vestje naar de Oude Vest, of de teleurgang van het sociale leven in Dendermonde.

Dit boek is te bekomen door storting van 20 euro (+ 8 euro voor eventuele verzending) op rekeningnummer BE54 3635 2600 7697 van Jean-Pierre De Donder, met vermelding van uw naam en adres en "Boek 't Vestje". De bestellingen worden afgesloten op 1 oktober 2017. De bestelde boeken zullen kunnen afgehaald worden in het Vleeshuismuseum op de Grote Markt vanaf 15 oktober.

Voor meer details, zie: 'Publicaties - Artikels uit Cronycke', onder bovenstaande titel.
Geplaatst op 27-9-2017 23:50:16
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde
Ledenlijst 2016
Zie 'Publicaties - Artikels uit Cronycke', onder de titel "Ledenlijst 2016".
Geplaatst op 27-5-2015 22:56:40
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde
Jaarverslag 2016
Zie 'Publicaties - Artikels uit Cronycke', onder de titel: "Jaarverslag 2016"
Geplaatst op 27-5-2015 22:54:33
Ooggetuigen van het gevecht om de Schelde en de Durme, juli 1914 - oktober 1914
door Hugo De Looze
Enkele weken geleden verscheen van de hand van Hugo De Looze een merkwaardig boek over de gevechten gedurende de eerste maanden (juli-oktober 1914) van de Eerste Wereldoorlog in Grembergen, Hamme, Kastel, Moerzeke en Waasmunster. De auteur beschrijft hierin – dag na dag – de oorlogsgebeurtenissen aan de hand van de desbetreffende bestaande literatuur, maar ook van het authentieke relaas van talrijke oorlogsgetuigen. Het geheel is rijkelijk verlucht met allerhande originele documenten, foto’s, prentbriefkaarten en heel wat toenmalige kaarten, sommigen zelfs van Duitse origine.
Dit lees- en kijkboek is een echte aanrader voor al wie geïnteresseerd is in “de Grote Oorlog” in onze streken.

Zie: 'Publicaties - Artikels uit Cronycke' onder de titel "Ooggetuigen van het gevecht om de Schelde en de Durme"
Geplaatst op 7-11-2013 16:59:32
De 'Vrienden van de O.-L.-Vrouwekerk v.z.w.'
Geïnteresseerd om lid te worden van deze vereniging ?
Op 19 april 1948, nu 61jaar geleden, werd op initiatief van wijlen Ridder Emmanuel Schellekens de vereniging zonder winstgevend doel "De Vrienden van de O.-L.-Vrouwkerk" opgericht. Onder impuls van voorzitter Ridder Emmanuel Schellekens groeide deze vereniging al snel uit tot een belangrijke culturele partner van de Kerkfabriek. Zij zet zich nog steeds in voor het promoten, bewaren en aanvullen van het belangrijke cultuurbezit van onze collegiale kerk. De in druk zijnde publicaties bevatten ditmaal een overzicht van haar zestigjarige werking en een brochure die de Weekkapel bespreekt, samen met drie recent gerestaureerde pausenportretten. Dit jaar maken we werk van een brochure over het edelsmeedwerk. Op die manier blijven de 'Vrienden' zich, samen met de Oudheidkundige kring, inzetten om het kunstpatrimonium van onze 'Grote Kerk' meer bekend te maken bij het brede publiek.
Graag doen we hier een warme oproep om toe te treden tot deze vereniging, waarvan de lidgelden de werking ten goede komen. Gewone leden betalen momenteel jaarlijks 10 euro, steunende leden 15 euro en beschermende leden 25 euro, te storten op het rekeningnummer BE83 2930 1740 7515 van de 'De Vrienden van de O.-L.-V.-kerk Dendermonde', met vermelding: Lidgeld 2015. Hiervoor worden ze uitnodigd op bepaalde activiteiten en ontvangen ze ook gratis de publicaties. Het beschikbare kapitaal wordt verder besteed aan het conserveren van het rijke kerkpatrimonium. Met de hulp van de Dendermondse Gidsenkring worden er, tijdens het toeristisch seizoen en ter gelegenheid van Erfgoeddag en Open Monumentendag, jaarlijks gratis rondleidingen ingericht.

Aimé Stroobants
Geplaatst op 20-5-2009 08:57:28
Naar Boven