Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde
Skip Navigation Links
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde

Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring
van het Land van Dendermonde

De Oudheidkundige Kring legt reeds meer dan 140 jaar een duidelijke klemtoon op het publiceren van historische, kunsthistorische, archeologische en heemkundige bijdragen of bronnenuitgaven.  Inmiddels verschenen er vier reeksen Gedenkschriften en één reeks Buitengewone Uitgaven, samen goed voor meer dan 20.000 bladzijden informatie over de eigen regio en haar bewoners en instellingen.

  • Reeks I (1863-1867), bestaande uit 4 delen, waarvan slechts het eerste deel één volume vormt, terwijl de overige telkens uit twee afleveringen zijn samengesteld.
  • Reeks II (1868-1914), bestaande uit 17 delen die doorgaans uit vier afleveringen zijn samengesteld; één deel bevat uitzonderlijk zes afleveringen.
  • Reeks III (1938-1974), bestaande uit 22 delen, die telkens zijn samengesteld uit meerdere afleveringen; vanaf 1951 verschenen steeds vier afleveringen per jaar.
  • Reeks IV (1975-2008), bestaande uit 27 delen, telkens verschenen in één volume onder de vorm van een jaarboek, op uitzondering van de delen 4 en 5, die beide over twee jaar zijn gespreid (1978-1979 en 1980-1981).
  • Buitengewone uitgaven, bestaande uit 30 delen, telkens in één volume.

Deze vijf reeksen ondergingen in de loop der jaren een aantal wijzigingen, zowel qua samenstelling van de delen als qua titel en uitzicht van de kaften.  In 1975 werden de losse afleveringen (doorgaans vier per jaar) stopgezet; sindsdien worden de Gedenkschriften gepubliceerd onder de vorm van een jaarboek.

Sedert 1985 publiceert onze vereniging ook tweemaandelijks het mededelingenblad Cronycke met informatie over de komende activiteiten en licht verteerbare heemkundige of historische bijdragen.

Al deze publicaties en vele tientallen tijdschriften en jaarboeken van andere historische en heemkundige verenigingen kunnen de leden en andere belangstellenden tijdens de werkuren kosteloos raadplegen in het Historisch Documentatiecentrum, Begijnhof, nr. 20 te Dendermonde (tel. 052-474666), waar zich tevens de Dendermondse bibliotheek bevindt.  In het Documentatiecentrum Zwijveke, Nijverheidsstraat 1, Dendermonde (tel. 052-213018) staat ook een interessante museumbibliotheek ter beschikking van iedereen die zich wat meer wil verdiepen in de lokale en nationale cultuurgeschiedenis.

Het door onze vereniging verzamelde genealogische materiaal werd, samen met diverse archiefbescheiden, oude lokale weekbladen en documentatiedossiers, in 1993 gedeponeerd in het stadsarchief (F. Courtensstraat 11, Dendermonde, tel. 052-251195) en kan daar vrij geraadpleegd worden.